Oferta

Umów się na wizytę

Zadzwoń albo wyślij SMS

665 003 733

Umów się przez email
Protetyka, leczenie protetyczne

Leczenie protetyczne obejmuje uzupełnianie utraconych lub przebarwionych tkanek zęba oraz pojedynczych i mnogich braków zębowych bez ingerencji chirurgicznej.

Braki zębowe (destrukcyjne luki) mogą mieć negatywne konsekwencje zdrowotne a widoczne, występujące w obrębie zębów przednich źle wpływają na samopoczucie i pewność siebie.

  Powstanie jakiegokolwiek braku zębowego powoduje zachwianie równowagi w łuku zębowym, oraz szereg destrukcyjnych następstw:
 • siły wyzwalane podczas żucia pokarmów powodują przekrzywianie się sąsiednich zębów w kierunku luki zębowej, zaburza się symetria uśmiechu
 • na skutek przechylenia zębów w kierunku luki powstają przerwy między zębami, są one nieestetyczne i sprzyjają rozwojowi stanów zapalnych dziąsła
 • uciskane podczas jedzenia miejsce po usunięciu zęba zanika. Niejednokrotnie wykonanie uzupełnienia protetycznego w postaci mostu musi być poprzedzone zabiegiem sterowanej regeneracji kości (patrz Implanty)
 • ząb dolny na skutek braku kontaktu z przeciwstawnym zębem górnym wysuwa się z zębodołu do góry. Jego utrzymanie w kości jest osłabione, ząb staje się przeciążony i dochodzi do jego rozchwiania, a w konsekwencji do utraty
 • dochodzi do nieprawidłowości zgryzowych, zmian w stawie skroniowo-żuchwowym co może skutkować silnymi bólami głowy
 • zostaje zaburzony kontakt zębów, szczęki i żuchwy, zmniejsza się efektywność żucia.
  Obecnie protetyka oferuje różnorodne i nowoczesne rozwiązania:
 • korony
 • mosty
 • korony i mosty akrylowe jako tymczasowe uzupełnienia
 • wkłady koronowo - korzeniowe
 • wkłady (inlay) i nakłady (onlay) oraz nadkłady (overlay) zamiast wypełnień kompozytowych, zapewniające dużo większą szczelność i trwałość (nawet 10 -15 lat)
 • protezy zębowe (częściowe, całkowite, szkieletowe, na implantach)
 • szyny relaksacyjne
Leczenie protetyczne w Dental Studio
  Korona - praca protetyczna wiernie odtwarzająca anatomiczny kształt zniszczonego przez próchnicę, przebarwionego po leczeniu kanałowym lub złamanego zęba.
  Umożliwia korektę kształtu i koloru zęba oraz położenia w łuku zębowym. Może być osadzona na własnym zębie lub implancie i wykonana z pełnej ceramiki lub na podbudowie:
 • metalowej
 • złotej
 • cyrkonowej
 • zakładanie licówek i koron
 • Metal - najtańsze i podstawowe rozwiązanie. Ma szary kolor co może negatywnie wpływać na wygląd korony - powstaje ciemna obwódka na styku z dziąsłem. By temu zapobiec w wielu przypadkach proponujemy wykonanie MARGINU- estetycznego brzegu.
  Złoto - podbudowa w pełni bezpieczna dla pacjenta, zapobiega rozwojowi bakterii. Pozwala uzyskać większą dokładność wykonania pracy, a tym samym szczelność przylegania do zęba. Te zalety zapewniają dłuższą trwałość pracy protetycznej i zdrowie dziąsła wokół zęba.
  Cyrkon - najnowocześniejszy materiał wytwarzany w oparciu o technologię komputerową, która zapewnia uzyskanie największej możliwej dokładności i szczelności. Jest w pełni bezpieczny, biozgodny, nieuczulający. Istotną zaletą podbudowy cyrkonowej jest jej biały kolor co sprawia, że nałożona na nią porcelana odbija światło jak własne zęby zapewniając estetyczny i naturalny efekt.

Korona pełnoceramiczna zapewnia perfekcyjną estetykę, jest nie do odróżnienia od zębów własnych. Zalecana głównie do odtworzenia zębów w odcinku przednim.

Most wiernie odtwarza kształt utraconych zębów, ich usytuowanie w łuku zębowym oraz funkcje żucia. Do jego wykonania wykorzystuje się zęby sąsiadujące z luką zębową. W tym celu pomniejsza się obwód zębów filarowych i nakłada się na nie uzupełnienie składające się z dwóch koron połączonych ze sobą brakującym (lub brakującymi) zębami. Takie uzupełnienie luki można również wykonać na dwóch implantach.

Wkład koronowo - korzeniowy konieczny w przypadku dużego zniszczenia zęba i często warunkujący utrzymanie korony protetycznej. Składa się z części koronowej i korzeniowej umocowanej w kanale korzeniowym. Może być wykonany ze stopu metalowego nieuczulającego, złota, tlenku cyrkonu lub włókna szklanego.

Szyna relaksacyjna specjalnie zaprojektowana nakładka na zęby redukująca napięcie w obrębie głowy i szyi. Dzięki zastosowaniu szyny zmniejsza się sztywność karku, ból głowy, szczęk. Poprawia się też jakość snu.


Zamknij  X